П О К А Н А за МАКИНОВА 2015– ЕКОНОВА 2015

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА МАКИНОВА 2015– ЕКОНОВА 2015

12.10.2015 ( Понеделник )

12-17:00 часот Прием на експонати и уредување на штандот

13.10.2015 (Вторник)

11:00 часот Отварање на изложбите

13:00 часот Работа на оценувачката комисија на изложбите

14.10.2015 ( Среда )

11,00 часот Работа на оценувачката комисија на изложбите

17.10 2015 (Сабота)

 

12:00 часот Доделување награди и признанија