Доделување на награди на учесниците на меѓународната изложба „Проналазаштво - Београд 2013“

Прием и доделување на награди на наградените учесници, активисти и иноватори на Народна Техника на Р. Македонија и СПАТУМ во просториите на Народна Техника на Р. Македонија.

 

Приемот и доделуваето на наградите го направија раководителот на секторот за наука и технолошки развој при Министерството за образование и наука г-ѓа Пинева Светлана, Претседател на Народна Техника на Р. Македонија Проф. Д-р Христина Спасевска и претседател на СПАТУМ Проф. Д-р Влатко Стоилков.