Учество на Никола Тесла конвој

Народна техника на Македонија учествуваше со сопствен штанд на Никола Тесла конвојот кој што се презентираше на плоштадот во Скопје. Добитници на награди од натпреварите кои ги организира Народна техника на Македонија заедно со Струковите сојузи ги презентираа нивните проекти заедно со нивните ментори.

Летна едукативна работилница за техничка култура со најмладите во градинките

Во организација на Народна Техника на Македонија се оддржа едукативна работилница за техничка култура со најмладите во градинките. Оддржано во градинката „Сонце“ - Скопје. 

Повеќе...

Се одржа 51-от Државен натпревар на младите техничари и природници

Во организација на Народна Техника на Македонија и Сојузот на клубовите на млади техничари и природници, на 10 мај во ООУ "Ванчо Китанов" - Пехчево, а во покровителство на општина Пехчево, се одржа 51-от Државен натпревар на младите техничари и природници.

 

Повеќе...

И З В Е Ш Т А Ј

за организирање на Градски и регионални натпревари на клубовите на младите техничари и природници

 

На 03.05.2014 год. во Основно училиште  Наум Наумовски Борче – Општина Гази баба Скопје во 08 часот

 

-На 30.04.2014 год. во Основно училиште Кузман Јосифовски Питу во Кикево 17 часот

-

-На 05.05.2014 год. во Основно училиште Христо Узунов Охрид  во 09,00 часот за охридско- струшкиот регион

-

-На 03.05.2014 год. во Основно училиште ,,Блаже Конески Велес во09 часот

-

-На 05.05.2014 год.  во Општинско основно училиште Дедо Иљо Малешевски – Берово во 12 часот

-

-На 03.05.2014 год.  во Основно училиште ,,Владо Конески – Прилеп во 08,00 часот

-

-На 03.05.2014 год.  во Основно училиште ,,Сандо Масев,, Струмица во 08 часот

-

-На 05.05.2014 год.  во Основно училиште ,, Тодор Ангеловски – Битола во 17 часот

-

-На 03.05.2014 год.  во Основно училиште Тоде Хаџи Тефов – Кавадарци во 08 часот

-

-На 29.04.2014 год.  во Основно училиште Никола Карев Пробиштип во 15 часот

Летна школа по информатика

    Во време кога компјутерите се наше секојдневие и потреба, запишете го Вашето дете во летната школа по информатика. Место каде што ќе може да ги повтори и усоврши своите знаења.
Пријавувањето е во тек !!!

Повеќе...