Регионални натпревари на СКМТП 2015 година

Термини и училишта домаќини на регионалните натпревари за ученици од основните училишта за младите техничари и природници на Македонија организирани од СОЈУЗОТ НА КЛУБОВИ ЗА МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ПРИРОДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА И СЗТКМ-НАРОДНА ТЕХНИКА

Р. бр

Град

Дата

Час

Основно училиште

1

Скопски регион

04.04.2015

08.00

ООУ,Љубен Лапе, Аеродром ,Скопје

2

Прилепски регион

04.04.2015

08.00

ООУ,Блаже Конески,Прилеп

3

Беровски регион

09.04.2015

12.00

ООУ,Ванчо Прке, Берово

4

Гостиварски регион

04.04.2015

08.00

ООУ,Мустафа Кемал Ататурк, Гостивар

5

Пробиштипски регион

17.03.2015

08.00

ООУ, Никола Карев, Пробиштип

6

Велешки регион

04.04.2015

09.00

ООУ, Васил Главинов, Велес

7

Тиквешки регион

04.04.2015

08.00

ООУ,Димката Ангелов Габерот, Кавадарци

8

Битолски регион

04.04.2015

08.00

ООУ,Даме Груев, Битола

9

Кумановски регион

04.04.2015

09.00

Младински Центар - Старо Нагоричани

10

Струмички регион

04,04,2015

08.00

Дом за техничка култура Струмица

11

Кичевски регион

04.04.2015

08.00

,,Христо Узунов,, – Охрид
,,Кузман Јосифовски Питу,,- Кичево

12

Тетовски регион

04.04.2015

08.00

АПТОН НТ-Тетово