Се одржа 51-от Државен натпревар на младите техничари и природници

Во организација на Народна Техника на Македонија и Сојузот на клубовите на млади техничари и природници, на 10 мај во ООУ "Ванчо Китанов" - Пехчево, а во покровителство на општина Пехчево, се одржа 51-от Државен натпревар на младите техничари и природници.