ИЗВЕСТУВАЊЕ

Извештај за прифатени и одбиени теми од рецензионата комисија за 49-от Државен натпревар на младите истражувачи од Република Македонија - Наука на младите.

 

[Список на прифатени теми]

 

[Список на одбиени теми]

Листа на пријавени кандидати за 49-от Државен натпревар на младите истражувачи од Република Македонија

Рокот за пријавување за учество на 49-от Државен натпревар на младите истражувачи од Република Македонија заврши. Објавен е конечниот списокот на пријавени кандидати.

[конечен список на пријавени кандидати]

По извршената рецензија на трудовите од страна на рецензионата комисија, најдоцна до 15.04.2013, ќе добиете известување кои од пријавените теми се прифатени или одбиени за натпреварот.