Прием на делегацијата од Република Србија

По повод Јубилејот 50 години Наука на млади истражувачи во просториите на Сојузот на млади истражувачи - Наука на млади, се одржа прием на делегацијата од Република Србија предводена од Проф. Јасна Ристиќ и учениците од средното училиште „Никола Тесла“ - Белград - добитници на награди во Република Србија. Ученицина на Државниот натпревар ќе ги презентираат своите проекти.