СЗТКМ-НАРОДНА ТЕХНИКА на саемот за образование и кариера

фотографии од стандот на СЗТКМ-НАРОДНА ТЕХНИКА на саемот за образование и кариера и посетата на министерот за образование и наука г-дин Спиро Ристовски и министерот за внатресни работи г-га Гордана Јанкуловска