ПРАШАЛНИК за Наградените натпреварувачи на Државните натпревари на млади истражувачи од Република Македонија

Драги наши наградени натпреварувачи,

Сојузот на здруженијата на младите истражувачи - Наука на младите како членка на Сојузот на здруженијата за техничка култура на Македонија - Народна техника оваа година го органираше својот 49-ти Државен натпревар. Во предвечерјето на големиот 50-годишен јубилеј, сакаме да направиме пресек дали во оваа половина од векот Народна техника успешно работела кон остварување на своите цели: откривање и стумулирање на млади таленти во природните и техничките науки, како и поддршка на нивното иновативното творештво.  

За таа цел започнавме со подготовка на брошура во која што ќе бидат побликувани информации за нашите добитници на награди од Државните натпревари на млади истражувачи , т.е каде се сега тие и што работат.

Затоа ќе ни биде особена чест и задоволство ако Вие, како награден натпреварувач на  Државните натпревари на млади истражувачи го пополните прашалникот што следи во прилог. 

[Превземи прашалник]