Посета на меѓународниот саем за техника и опрема, механизација, градинарство, лозарство, овоштарство, винарство, храна, пчеларство, ветеринарство, сточарство во Солун

НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА , Сојузот за техничка култура во стопанството на Р.Македонија и Туристичка Агенција ЕКСТРА Бус-Кавадарци-МАКЕДОНИЈА

организираат посета на меѓународниот саем за техника и опрема, механизација, градинарство, лозарство, овоштарство, винарство, храна, пчеларство, ветеринарство, сточарство во Солун