Светкото првенство за земјоделска техника

Известување

Во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Р.Македонија, Македонска делегација учествуваше и не претставуваше на Светкото првенство за земјоделска техника што се одржа во Франција во периодот од 29 август до 9 септември 2014 година