Учество во емисијата Голем одмор на МТВ

Учество во емисијата Голем одмор на МТВ, 01.06.2015 

Учениците од Скопскиот регион учествуваа во емисијата и ги презентираа своите наградени проекти.Регионален натпревар на КМТПМ 2013 - Скопје

На 13.04.2013 ОУ „Кочо Рацин“ - Центар, Скопје се оддржа регионалниот натпревар на КМТПМ 2013

  

Народна техника - Скопје

          Домот за техничка култура НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје се наоѓа на територијата на Општина Карпош. и располага со 393 метри квадратни корисен простор.

Повеќе...