Резултати од 50-от Јубилеен Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија

На 20.04.2013 во Пробиштип во ОУ „Никола Карев“ се оддржа 50-от Јубилеен Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија. На напреварот беа постигнати следниве резултати: