Наградените ученици од НТ-Пробиштип на МТВ

Наградени ученици од НТ-Пробиштип на натпреварите на Сојузот на клубови на младите техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија учествуваа на МТВ и ги презентираа нивните проекти.   

Резултати од 50-от Јубилеен Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија

На 20.04.2013 во Пробиштип во ОУ „Никола Карев“ се оддржа 50-от Јубилеен Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија. На напреварот беа постигнати следниве резултати:

Регионален натпревар на КМТПМ 2013 - Пробиштип

Регионалниот натпревар на КМТПМ за ученици од основните училишта ќе се оддржи во:

Пробиштип:

03.04.2013 во 10 часот
ОУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип