Повик за учество на на 49-от Државен натпревар на младите истражувачи од Република Македонија

Државниот натпревар на млади истражувачи од Република Македонија е традиционална манифестација, преку која учениците од средното образование во Република Македонија имаат можност да презентираат научно-истражувачки и апликативни резултати од областа на природните науки: астрономијата, биологијата, географијата, информатиката, математиката, физиката, хемијата и нивната примена во: индустријата, енергетиката, сировинската база, производството на храна и комуникациите.

Повеќе...

Регионални натпревари 2013

Регионалните натпревари на КМТПМ за ученици од основните училишта ќе се оддржат:

Битола:

13.04.2013 во 7:30 часот
ОУ „Коле Канински“ - Битола

Повеќе...

НАУКА НА МЛАДИТЕ

      На 09 ноември 2012 година во просториите на Народната канцеларија на Претседателот на Република Македонија се оддржа изложбата на проекти од млади истражувачи - НАУКА НА МЛАДИТЕ, што се организира по повод Светскиот ден на науката. 

Повеќе...