Регионални натпревари 2013

Регионалните натпревари на КМТПМ за ученици од основните училишта ќе се оддржат:

Битола:

13.04.2013 во 7:30 часот
ОУ „Коле Канински“ - Битола

Скопје:

13.04.2013 во 8:00 часот
ОУ „Кочо Рацин“ - Центар, Скопје

Кавадарци:

13.04.2013 во 8:00 часот
ОУ „Гоце Делчев“ - Кавадарци

Велес:

13.04.2013 во 9:00 часот
ОУ „Благој Кирков“ - Велес

Прилеп:

06.04.2013 во 8:00 часот
ОУ „Кочо Рацин“ - Прилеп

Куманово:

13.04.2013
Народна Техника - куманово

Кичево:

13.04.2013
ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ - Кучево

Берово:

12.04.2013 во 12:00 часот
ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово

Струмица:

13.04.2013 во 08:00 часот
ОУ „Видое Подгорец“ - Струмица

Пробиштип:

03.04.2013 во 10 часот
ОУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип

Гостивар:

13.04.2013 во 8:00 часот
ОУ „Петре Јовановски - Кемал Ататурк“

Штип:

13.04.2013 во 8:00 часот
ОУ „Ванчо Прке - Штип