Регионална Смотра на младите техничари и природници од Република Македонија

од организација на Народна техника на Република Македонија со регионалните канцеларии на НТ на 08.05.2010 сабота во Кавадарци во основното училиште Димката Ангелов Габерот се организира Регионална смотра на младите техничари и природници од Република Македонија за учениците од основните училишта.

 </p