Регионален натпревар на КМТПМ 2013 - Гостивар

Регионалниот натпревар на КМТПМ за ученици од основните училишта ќе се оддржи во:

Гостивар:

13.04.2013 во 8:00 часот
ОУ „Петре Јовановски - Кемал Ататурк“