Народна Техника Берово на приемот по повод Светскиот ден на науката во Народната канцеларија на Претседателот

СЗТК - Народна Техника Берово на 08.11.2013 година присуствуваше на приемот по повод Светскиот ден на науката во Народната канцеларија на Претседателот Ѓорге Иванов во Скопје.