Доделување на плакети во НТ Берово

 

Dodeluvawe na plaketi, priznanija i blagodarnici po povod 70 godini jubilejot na SZTKM-Narodna tehnika na Makedonija na aktivisti, volonteri i delovni sorabotnici od regionot na NTBerovo i toa slednive op{tini: Berovo,  Peh~evo,  Vinica,  Del~evo,  Makedonska Kamenica i Ko~ani. 

Општина Пехчево им оддаде признание на најуспешните на МАКИНОВА и КАТЛАНОВО 2014

По повод најновиот успех на учениците од ООУ „Ванчо Китанов “- Пехчево и Гимназијата „ Ацо Русковски ’’- Берово, остварен на деновиве одржаната саемска манифестација на изложба на пронајдоци, иновации, нови технологии, нови производи, технички унапредувања, индустриски дизајн, трговски марки и младинско креативно творештво МАКИНОВА 2014 и радио техника КАТЛАНОВО 2014, градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски, денеска приреди прием за учениците заедно со нивните ментори, кои во оваа учебна година освоија вредни награди на разни домашни и меѓународни натпревари.

Повеќе...

Светски ден на науката 07.11.2014

По повод Светскиот ден на науката, Народна Техника Берово, присуствуваше во Народната канцеларија на претседателот г-дин Ѓорге Иванов.

Учество на Макинова - Еконова 2014

СЗТК Народна Техника Берово учествуваше на Меѓународниот саем Макинова - Еконова 2014.

Единаесетти АРГ натпревар Катланово 2014

На традиционалниот АРГ натпревар кој се одржува по 11-ти пат во Катланово, на 5-ти октомври 2014 година, СЗТК Народна техника - Берово учествуваше со 6 натпреварувачи.